KENSIT - GHẾ PHÒNG HỌP TS-627C

"•PP armrests
•1.5mm thickness plating frame
•40 density sponge"

60*46*85

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop