KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TSP-003B

•Black frame
•PP fix armests
•40 density mold foam, adjustable lumber
•normal mechanism with 1 position lock
•100 sink 4cm black gaslift
•330 nylon base
•60mm PU caster

Kích thước: 630x630x945-1045

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop