KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-622A

•Black frame with adjustable headrest
•PP fix armests
•40 density mold foam, adjustable lumber
•normal mechanism with 1 position lock
•100 sink 4cm black gaslift
•330 nylon base
•60mm PU caster

Kích thước: 640x530x1150 -1270 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop