KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-615B

•Black frame 
•PP fix armests
•40 density sponge
•normal mechanism with 2 position lock
•100 sink 4cm black gaslift
•330 nylon base
•60mm PU caster

Kích thước: 600x605x955

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop