KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-611B-1

•Black frame
•PU adjustable armests
•40 density sponge
•normal mechanism with 1 position lock
•100 sink 4cm black gaslift
•330 nylon base
•60mm PU caster

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop