KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS-226B

Mesh cover, adjustable lumber, mold foam, PU adjustable armrest, 3 position locking mechanism, black gaslift, ∮PA-340 nylon base, PU caster  ( change fix armrest reduce 4USD).

Kích thước:  650x640x995 -1095 .

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop