KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY TS220A

PU adjustable headrest, mesh back, fix lumber, 40 density sponge, normal mechanism, PP fix armrest, black gaslift, 340mm nylon base, nylon caster

Kích thước: 640x680x1140-1240 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop