KENSIT - GHẾ LƯỚI XOAY 2005

Ghế xoay lưng trung, chân tay mạ chrome, tay cố định, chức năng khóa vị trí.lưng bọc lưới . 9,9kg, 44x47x87-95 mm

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop