KENSIT - GHẾ LƯỚI CHÂN QUỲ 2022

Ghế chân quỳ lưng cao: Chân, tay bằng săt mạ chrome, bọc lưới. 6.05kg; 44x47x108mm.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop