KENSIT - GHẾ LÃNH ĐẠO B661-2

Fix armrests, can lie down, lastic base 300mm, Castor: Electroplating.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop