KENSIT - GHẾ GIÁM ĐỐC TS-233B

Mesh back, 

3D armrests, 

Mold foam, 

Zhongtai auto balance mechanism with 4 positions locking, 

Seat sliding, 

Class 3 gaslift, 

#340 nylon base, 

PU caster

Size:     600x665x1000x1070 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop