KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-629C

"•PP armrests
•Nylon frame with adjustable lumber
•Black painting frame
•40 density sponge"

60.5*67.5*99

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop