KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-628C

"•Nylon black frame
•PP fixed armests
•Black plating frame"

61.5*61*90

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop