KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ TS-613C

•Black frame 
•PP fix armests
•40 density sponge
•25 tube 1.8mm thickness black painting frame

Kích thước:  590x590x920 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop