KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ 3003

Ghế chân quỳ  lưng thấp: Chân, tay bằng săt mạ chrome, bọc pu. 6.35kg

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop