KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ 2004

Ghế chân quỳ lưng cao: Chân, tay bằng săt mạ chrome, bọc pu. 7,85kg, 44x47x107 mm

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop