KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ 2003

Ghế nhân viên chân quỳ lưng thấp: Chân, tay bằng săt mạ chrome, bọc pu. 7,8kg, 44x47x93 mm

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop