KENSIT - GHẾ CHÂN QUỲ 2002

Ghế văn phòng, ghế nhân viên chân quỳ : Chân, tay bằng săt mạ chrome, bọc lưới. 7,2kg, kích thước: 46x47x107mm

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop