KENSIT - GHẾ Ăn 8115A
PP shell, fully upholstered wood painting metal legs  with fabric cover
Kích thước: 55*56*80*44

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop