KENSIT - BÀN CAFE Y05

Black tempered glass , stainless steel
Kích thước: 1200x600x400

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop