Jmgo - Chân máy chiếu treo tường và gắn  trần có pall&tilt
Jmgo - Chân máy chiếu treo tường và gắn  trần có pall&tilt

Chân máy chiếu cao cấp JmGO loại tiết kiệm: chuyên gắn tường và gắn trần. 

Với chân máy chiếu JmGO phiên bản monopod tiết kiệm này, khách hàng sử dụng 2 tính năng chính là Gắn Tường hoặc Gắn Trần.

Gắn tường:

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop