HP-MỰC IN CM994A

Loại máy in sử dụng :
DESIGNJET  T7100 series - InK Catridge

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop