import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

HP-MỰC IN CD4934A

- Loại mực in: Mực in phun màu HP khổ lớn màu xanh nhạt
- Mã mực: HP 81 Lt Cyan Dye Ink Cartridge
- Loại máy in sử dụng : Light Cyan ink for DSJ 5000/ 5500series ( 680 ml)
- Dung lượng : 680 ml

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop