HP-MỰC IN C5065A
HP-MỰC IN C5065A

Loại máy in sử dụng :
DSJ 4500 series - PrintHead

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop