Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3
Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3 Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3 Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3 Hộp Bánh Răng Thần Kỳ #1195-3

● Gồm 2 loại bánh răng lớn và nhỏ và trục quay cố định.
● Có thể sử dụng kết hợp với các sản phẩm #1177-1 và #1193R.

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop