Hạt giống rau kinh giới - 0,2gram/gói
Hạt giống rau kinh giới - 0,2gram/gói Hạt giống rau kinh giới - 0,2gram/gói Hạt giống rau kinh giới - 0,2gram/gói

- Thời gian thu hoạch: 50 - 55 ngày trồng
- Cây phát triển mạnh, kháng bệnh tốt, thích nghi rộng. Dạng cây thân bụi, dạng lá trung bình, màu xanh nhạt, rìa lá răng cưa, thân màu xanh nhạt, thơm ngon. Khi ăn cắt cành nhiều lần hoặc ngắt đọt

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop