Hạt giống rau bồ ngót - 1 gram/gói
Hạt giống rau bồ ngót - 1 gram/gói Hạt giống rau bồ ngót - 1 gram/gói Hạt giống rau bồ ngót - 1 gram/gói Hạt giống rau bồ ngót - 1 gram/gói

- Thuộc cây thân gỗ, mọ cthẳng đứng, phân nhiều cành

- Thời vụ: quanh năm, tốt nhất vào mùa mưa

- Thu hoạch: 60 sau khi gieo

- Mật độ cây: Hàng cách hàng 50 - 60 cm, cây cách cây 25 - 30 cm

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop