www.HappyHome.asia

HappyHome - Đồ Chơi – Toys

HappyHome - Home Decor - Trang Trí Nhà Cửa

HappyHome - Furniture- Garden - Nội Thất- Sân Vườn

HappyHome - Sân vườn
HappyHome - hạt giống
Hạt giống ớt ngũ sắc - 10 hạt/gói
Hạt giống ớt ngũ sắc - 10 hạt/gói Hạt giống ớt ngũ sắc - 10 hạt/gói Hạt giống ớt ngũ sắc - 10 hạt/gói

- Nhiệt độ nẩy mầm: 20-38 độ C
- Thời gian nẩy mầm: 7-15 ngày
- Độ sâu gieo hạt: rãi trên mặt hoặc 0.5cm
- Khoảng cách trồng: 20cm
- Nhiệt độ phát triển: 20-38 độ C
- Thơi gian thu hoạch: 80 ngày
- Màu sắc: nhiều màu
- Chiều cao cây trưởng thành: ~30cm
- Công dụng: trái làm kiểng, thức ăn
- Tập tính: là dạng ớt lùn, trái dài nhọn cỡ 5cm, trái non có màu trắng ngà, dần chuyển qua vàng, sau đó là cam, đỏ, cuối cùng chuyển sang màu trắng, trái rất khít, cành nhánh xum xuê, trồng làm kiểng rất đẹp.

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop