Hạt giống hoa tóc tiên đỏ - 7 hạt/gói
Hạt giống hoa tóc tiên đỏ - 7 hạt/gói Hạt giống hoa tóc tiên đỏ - 7 hạt/gói Hạt giống hoa tóc tiên đỏ - 7 hạt/gói Hạt giống hoa tóc tiên đỏ - 7 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo: 15 - 25 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15 - 32 độ
- Cây dạng dây leo, hoa đỏ rất đẹp
- Thời gian ra hoa: 80 - 90 ngày

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop