Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo sọc (90 - 100 hạt/gói)
Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo sọc (90 - 100 hạt/gói) Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo sọc (90 - 100 hạt/gói) Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo sọc (90 - 100 hạt/gói) Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo sọc (90 - 100 hạt/gói)

- Đặc tính: Dạng thân mềm rũ, ưa nắng, cao 25 - 30 cm, chống chịu được khí hậu khắc nghiệt, khả năng kháng bệnh cao, ra hoa liên tục, hoa cánh đơn, kích thước lớn, có sọc, màu sắc phối trộn đa dạng
- Thời gian nảy mầm: 5 - 7 ngày
- Thời gian ra hoa: 70 - 75 ngày

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop