Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo F1 màu hồng (15 hạt/gói)
Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo F1 màu hồng (15 hạt/gói) Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo F1 màu hồng (15 hạt/gói) Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo F1 màu hồng (15 hạt/gói) Hạt giống hoa Dạ Yến Thảo F1 màu hồng (15 hạt/gói)

Hoa Dạ Yến Thảo F1 (Màu Hồng) 

Hạt giống Hoa Dạ Yến Thảo màu hồng là dòng F1 cho hoa to, màu hồng sắc nét, cây phân nhánh tốt, rất thích hợp trồng chậu

Hoa Dạ Yến Thảo màu hồng có chiều cao từ 15 - 20 cm, đường kính hoa 9 - 10 cm với màu hồng dễ thương

Hoa Dạ Yến Thảo màu hồng có thời gian ra hoa từ 55 - 60 ngày kể từ khi sang chậu (Thời gian sang chậu từ 25 - 30 ngày sau gieo)

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop