Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói
Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói Hạt giống hoa cúc Châu Phi MIX - 10 hạt/gói

- Phù hợp khí hậu nhiệt đới, dành cho trồng chậu hoặc trồng thảm

- Hoa có hiều màu rất đẹp, lâu tàn. Cây cao 60 cm

- Nẩy mầm 5 - 7 ngày sau khi gieo. Khoảng 70 - 80 ngày sau khi gieo cây sẽ ra hoa, thời gian ra hoa dài và có thể trồng quanh năm

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop