www.HappyHome.asia

HappyHome - Đồ Chơi – Toys

HappyHome - Home Decor - Trang Trí Nhà Cửa

HappyHome - Furniture- Garden - Nội Thất- Sân Vườn

HappyHome - Sân vườn
HappyHome - hạt giống
Hạt giống hoa Cát Tường MIX - LYSIANTHUS - 5 hạt/gói
Hạt giống hoa Cát Tường MIX - LYSIANTHUS - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cát Tường MIX - LYSIANTHUS - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cát Tường MIX - LYSIANTHUS - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cát Tường MIX - LYSIANTHUS - 5 hạt/gói Hạt giống hoa Cát Tường MIX - LYSIANTHUS - 5 hạt/gói

- Nhiệt độ gieo: 15 - 25 độ
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15 - 30 độ
- Chiều cao cây: 60 - 70 cm
- Thời gian ra hoa: 70 - 80 ngày

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop