Hạt giống củ cải đỏ tròn lớn - 10 hạt/gói
Hạt giống củ cải đỏ tròn lớn - 10 hạt/gói Hạt giống củ cải đỏ tròn lớn - 10 hạt/gói Hạt giống củ cải đỏ tròn lớn - 10 hạt/gói Hạt giống củ cải đỏ tròn lớn - 10 hạt/gói

- Độ cao: 15 - 30 cm
- Thời gian nẩy mầm: 7-15 ngày
- Độ sâu gieo hạt: Rãi trên mặt
- Khoảng cách trồng: 20-30 cm
- Nhiệt độ phát triển: 18-35 độ C
- Thơi gian thu hoạch: 80 ngày
- Chiều cao cây trưởng thành: 30 cm
- Công dụng: làm kiểng, thức ăn

- Đặc tính: giống củ cải đỏ ít lá, củ to tròn màu đỏ, củ nặng 400 - 600 gram, thịt màu trắng. Phẩm chất tốt, chịu nóng tốt. Thích hợp ăn chín.

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop