Hạt giống cải tòa xại ( Cải làm dưa) - 20 gram/gói
Hạt giống cải tòa xại ( Cải làm dưa) - 20 gram/gói Hạt giống cải tòa xại ( Cải làm dưa) - 20 gram/gói Hạt giống cải tòa xại ( Cải làm dưa) - 20 gram/gói

- Thời vụ: Trồng quanh năm
- Thời gian thu hoạch: 50 - 55 ngày sau gieo

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop