Hạt giống cải rổ - 20 gram/gói
Hạt giống cải rổ - 20 gram/gói Hạt giống cải rổ - 20 gram/gói Hạt giống cải rổ - 20 gram/gói

- Thời vụ: Trồng quanh năm
- Thời gian thu hoạch: 45 - 50 ngày sau khi gieo

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop