Hạt giống cải bẹ mào gà - 100gr/túi
Hạt giống cải bẹ mào gà - 100gr/túi Hạt giống cải bẹ mào gà - 100gr/túi Hạt giống cải bẹ mào gà - 100gr/túi

Hướng dẫn: 
- Thời vụ: Trồng quanh năm
- Thời gian thu hoạch: Cấy: 30 - 36 ngày, Sạ thẳng 30 ngày sau khi gieo
- Khoảng cách trồng: Cấy hàng cách hàng 20 - 25 cm, cây cách cây trên hàng 15 - 20 cm
- Quy cách: 100gr/túi

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop