Hạt giống cà tím (cà nâu) - 1gram/túi
Hạt giống cà tím (cà nâu) - 1gram/túi

Hướng dẫn: 
- Thời vụ gieo trồng: Quanh năm, vụ chính Đông xuân, Xuân hè, Hè thu.
- Thời gian bắt đầu thu hoạch: 75  - 80 ngày sau khi trồng
- Khoảng cách trồng: Trồng hàng đơn: Hàng cách hàng 1,2 - 1,4 m, cây cách cây trên hàng 0,7m. Trồng hàng đôi: Hàng đôi cách hàng đôi 1,2 - 1,4 m. Hàng cách hàng của hàng đôi: 0,7 m, cây cách cây trên hàng 0,7m

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop