Hạt giống cà chua trái dẹp TN-11 - 0.1 gram/gói
Hạt giống cà chua trái dẹp TN-11 - 0.1 gram/gói Hạt giống cà chua trái dẹp TN-11 - 0.1 gram/gói Hạt giống cà chua trái dẹp TN-11 - 0.1 gram/gói Hạt giống cà chua trái dẹp TN-11 - 0.1 gram/gói

- Cây sinh trưởng hữu hạn, kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120 - 140 gram, vai xanh đậm, trái đỏ đẹp, thịt dày, cứng, vận chuyển xa tốt. Cây cho nhiều chùm, mỗi chùm 5, 6 trái

- Thu hoạch: 60 - 65 ngày sau trồng, thu hoạch kéo dài hơn 30 ngày nếu chăm sóc tốt

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop