Hạt giống bắp cải - 1 gram/gói
Hạt giống bắp cải - 1 gram/gói Hạt giống bắp cải - 1 gram/gói Hạt giống bắp cải - 1 gram/gói

- Thời vụ: Quanh năm
- Thời gian thu hoạch: 63 - 70 ngày sau khi trồng

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop