import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

FAMI - Bàn vi tính CUV1206

 

Mã sản phẩm Kích thước
(Rộng x Sâu x Cao)
Giá bán
CUV1206 1200 x 600 x 745 1.790.000
CUV1406 1400 x 600 x 745 1.840.000
CUV1207 1200 x 700 x 745  1.790.000
CUV1407 1400 x 700 x 745 2.050.000
CUV1607 1600 x 700 x 745 2.180.000
 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop