Đàn gõ - mèo kitty
Đàn gõ - mèo kitty

Mô tả : Đàn gỗ hình con vật với  05 thanh kim loại phát ra 05  cung bậc âm khác nhau khi gõ vào.

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop