Đàn gõ - Cá sấu

Mô tả : Đàn gỗ hình con vật với  08 thanh kim loại phát ra 08 cung bậc âm khác nhau khi gõ

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop