CANON-MỰC IN PG-40
CANON-MỰC IN PG-40 CANON-MỰC IN PG-40 CANON-MỰC IN PG-40
  • Dùng cho máy :iP 1200, iP 1300, iP 1600, iP 1700, iP 1880, iP 2200, iP 2580, iP 2680, iP 1980, iP 1600, MP 145, MP 150, MP 160, MP 180, MP 210, MP 228, MP 450, MP 470, MP 476, MP 460, MP 198, MP 170, MX 308, MX 318, JX 201 .

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop