CANON-MỰC IN CL-751BK/C//M/Y
CANON-MỰC IN CL-751BK/C//M/Y

 

- Dùng cho máy: Canon IP 7270, MX 727, MX 927, MG 6370, MG 5470,MG7170, MG7570, IX6870, IP8770

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop