CANON- MỰC IN PGI-725BK
CANON- MỰC IN PGI-725BK

- Dùng cho máy: IP 4870, MG 5170, MG 5270, MG 8170, MG 6170, MX 897,
IX 6560, MX 886, IP4970, MG5370, MG6270, MG8270, MX 897

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop