CANON- MỰC IN CL-41
CANON- MỰC IN CL-41 CANON- MỰC IN CL-41 CANON- MỰC IN CL-41 CANON- MỰC IN CL-41

Mã máy dử dụng: Dùng cho Canon MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP198, MP228, MP450, MP460, MP476,MX308, MX318, iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1880,iP1980, iP2200, iP2580, iP2680,MP210,iP6210D, iP 6220D, iP 6320D

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop