Bosch - Máy đo Khoảng Cách - (GLM 250 VF)
Bosch - Máy đo Khoảng Cách - (GLM 250 VF)

Ứng dụng:
- Đo khoảng cách, đo diện tích, đo thể tích, đo chia vạch, đo chiều cao gián tiếp, đo độ dài gián tiếp

Image result for GLM 250 VF            Image result for GLM 250 VF
- Hỗ trợ ống ngắm để đo khoảng cách xa.

Image result for GLM 250 VF            Image result for GLM 250 VF

Sản phẩm liên quan Xem thêm

backtop