import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }

24H- Đèn bàn gỗ - TBK ĐB8594
24H- Đèn bàn gỗ - TBK ĐB8594

XUẤT XỨ: Nhập Khẩu

KÍCH THƯỚC: 280x720

ĐẶC ĐIỂM: Chân đèn bằng gỗ, chao đèn bằng vải

BẢO HÀNH: 12 tháng

 

Sản phẩm liên quan Xem thêm

import UIKit import Firebase @UIApplicationMain class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { var window: UIWindow? func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { FirebaseApp.configure() return true } }
backtop