Facebook intergram zalo Youtube Google
Hotline: 0969.452.878

Hãy Để Chúng Tôi Giúp Bạn - Chính sách hoàn trả- thay thế và hướng dẩn

Chính sách hoàn trả- thay thế và hướng dẩn

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ VÀ THAY THẾ HÀNG

Để cung cấp sự hài lòng của khách hàng tối đa, chúng tôi có một bộ chính sách để nhanh chóng đổi trở lại, thay thế, thay đổi và huỷ bỏ sẽ giúp bạn có được sản phẩm tốt nhất cho đầu tư thực hiện.

Chính sách này chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua trực tuyến. Các chính sách khác về hoàn trả và hoàn tiền có thể áp dụng tùy thuộc vào phương thức mua hàng và thanh toán tiếp theo đã được thực hiện.

Chính sách hoàn trả của chúng tôi cho phép trả lại hàng hóa và hoàn lại tiền hoặc thay thế mặt hàng bằng cách giảm các khoản phí xử lý phát sinh hoặc phải chịu. Trừ khi có quy định khác, các yêu cầu chung đối với việc trả hàng là như sau:

ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẨN

Bảo đảm hoàn lại tiền trong 30 ngày:

Chúng tôi cung cấp cho bạn một Chính sách Hoàn trả Không Hỏi Đáp, để cung cấp cho bạn một kinh nghiệm mua sắm mà không phải lo lắng miễn gí, khi bạn chọn để thực hiện thanh toán đầy đủ trên happyhome.asia.

Nếu bạn không hài lòng với mặt hàng, bạn có thể dễ dàng trả lại , trong tình trạng nguyên vẹn và nguyên bao bì gốc để hoàn lại.

Tôi có thể trả lại một sản phẩm được đặt hàng từ HappyHome như thế nào?

Nếu bạn muốn trả lại sản phẩm đã mua trên HappyHome, đây là quy trình bạn có thể thực hiện:

- Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày giao hàng cho các mặt hàng được bán bởi Happyhome hoặc trong vòng bốn (04) ngày kể từ ngày giao hàng cho các mặt hàng được bán bởi Bên bán thứ ba. Nếu không, sản phẩm không đủ điều kiện để được hoàn trả và hoàn lại tiền hoặc thay thế.

- Bạn có bằng chứng mua hàng (số đơn đặt hàng, biên nhận chính thức, phiếu chuyển phát, bản sao kê ngân hàng). Nếu không, sản phẩm không đủ điều kiện để được hoàn trả và hoàn lại tiền hoặc thay thế

- Sản phẩm phải là chưa qua sử dụng. Nó phải được niêm phong, trong điều kiện mới và trả lại trong bao bì ban đầu. Theo điều kiện này, nó cũng có nghĩa là sản phẩm chưa bao giờ được đăng ký hoặc đã cố gắng để được đăng ký với HappyHome. Nó cũng có nghĩa là tất cả các thông tin bảo mật trên sản phẩm là nguyên vẹn và không có bất kỳ nỗ lực để tiết lộ nó. Nếu không, sản phẩm không đủ điều kiện để được hoàn trả và hoàn lại tiền hoặc thay thế.

Trước khi trả lại một mặt hàng, vui lòng kiểm tra các Chính sách Trả lại Hàng của chúng tôi hoặc Thay thế và Huỷ bỏ ở trên để đảm bảo rằng hàng của bạn đủ điều kiện để được hoàn lại.

Làm thế nào tôi có được thay thế của tôi?

Khi sản phẩm của bạn đã được thu thập và nhận được, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình hoàn phí. Tiền hoàn lại được thực hiện trên cùng một tài khoản ngân hàng / thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ đã được sử dụng để thanh toán cho việc mua hàng. Xin lưu ý rằng không hoàn lại tiền bằng séc hoặc tiền mặt.

Bước 1: Để trả lại một mặt hàng, vui lòng gửi cho chúng tôi một email / thư tại contact@happyhome.asia với:

  - thông tin liên lạc

  - lý do hoàn lại sản phẩm

  - biên lai chính thức được cung cấp làm bằng chứng mua hàng

Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá trong vòng hai (2) ngày làm việc để xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email về đánh giá sau khi hoàn thành cùng với hướng dẫn chi tiết.

Bước 2: Vui lòng gửi sản phẩm về kho

Bước 3: Chúng tôi sẽ thông báo qua email khi chúng tôi nhận lại.

Phải mất bao lâu để thay thế vật phẩm của tôi? Khi chúng tôi thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ chấp nhận sản phẩm đã trả lại và chúng tôi đã nhận được sản phẩm và thấy nó đủ điều kiện để được trả lại, vui lòng đợi nhận được sự thay thế của bạn trong khung thời gian sau:

Trung tâm TPHCM: 1 - 3 ngày làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh các quận khác : 3 - 7 ngày làm việc

Các thành phố khác: 5 - 15 ngày làm việc

Nếu yêu cầu thanh toán bổ sung, chúng tôi sẽ chờ chứng từ thanh toán từ người mua trước khi bắt đầu quá trình thay thế.

Làm cách nào để biết được thay thế đã được xử lý? Bạn sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng chúng tôi đang xử lý thay thế cho đơn hàng của bạn. Bạn cũng sẽ được cấp số đơn đặt hàng mới.

Tôi phải làm gì trong trường hợp tôi phải huỷ bỏ đơn đặt hàng trước khi lô hàng đến với tôi?

Bạn có thể hủy đơn đặt hàng của mình trước khi sản phẩm được vận chuyển bằng cách điền vào ID đơn đặt hàng và Chi tiết sản phẩm của bạn ở đây. Khi nhận được Yêu cầu Hủy, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình hoàn phí. Tiền hoàn lại được thực hiện trên cùng một tài khoản ngân hàng / thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ đã được sử dụng để thanh toán cho việc mua hàng. Xin lưu ý rằng không hoàn lại tiền bằng séc hoặc tiền mặt.

Tôi có hoàn trả lại mặt hàng nào?

Bạn có thể yêu cầu trả lại cho hầu hết các mặt hàng bạn mua từ Happyhome.asia trừ những sản phẩm được xác định rõ ràng là không thể trả lại được.

Tôi đã trả lại món hàng của tôi. Có lệ phí xử lý nào không? Tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại của tôi bao lâu? Khi chúng tôi thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ chấp nhận sản phẩm đã trả lại và chúng tôi đã nhận được sản phẩm và nhận thấy sản phẩm có đủ điều kiện để được trả lại, hãy cho chúng tôi mười (35) ngày làm việc để xử lý hoàn lại tiền của bạn. Tất cả hoàn phí sẽ được khấu trừ bằng phí xử lý và vận chuyển và sẽ chỉ được cung cấp dưới hình thức kiểm tra của công ty Happyhome và được gửi đến địa chỉ gửi thư của bạn. Người nhận chi phiếu sẽ giống với tên người có trong biên nhận chính thức. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền bằng tiền mặt ngay cả khi khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác.

Khi nào tôi sẽ được hoàn lại tiền?

Tiền hoàn lại cho Thẻ Tín dụng, Thẻ Thanh toán Quốc tế, Tài khoản Ngân hàng hoặc Tài khoản Ngân hàng, Tiền mặt Giao hàng: Được hoàn lại trong vòng 35 ngày sau khi giao hàng đã được thu.

HUỶ ĐƠN HÀNG

Tôi làm thế nào để thay đổi hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng? Nếu bạn vừa hoàn thành đặt hàng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@happyhome.asia và chúng tôi sẽ cố gắng sửa đổi đơn đặt hàng của bạn. Nếu vì lý do nào đó bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình

LỆ PHÍ

Các khoản phí mà bạn tính phí là gì? Phí xử lý hoàn lại và thay thế là 200.000 đồng trong khi phí vận chuyển căn cứ vào vị trí địa chỉ giao hàng. Đối với việc thay thế sản phẩm, số tiền cuối cùng phải trả có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng sản phẩm mà chúng tôi sẽ thay thế bằng. Đối với sản phẩm có giá trị cao hơn, phải thanh toán thêm khoản chênh lệch giá sản phẩm cộng với phí xử lý và vận chuyển. Đối với các sản phẩm có giá trị thấp hơn, chúng tôi sẽ khấu trừ lệ phí xử lý và vận chuyển khỏi sự khác biệt về giá sản phẩm và xác định liệu sẽ có thêm khoản thanh toán hoặc hoàn phí.

Để biết thêm chi tiết về phí vận chuyển, vui lòng xem Quy trình vận chuyển và giao hàng tại www.happyhome.asia/shipping và giao hàng.

backtop